GPV I FIZ AN Sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2020 - AgioFunds