Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO WIERZYTELNOŚCI NS FIZ na dzień 17.06.2016 r. - AgioFunds