Errata do Sprawozdania finansowego AGIO STABILNY PLUS na dzień 31.12.2018 r. - AgioFunds