Drugie ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji PROPERTUM FIZ AN z dnia 18.08.2022 r. - AgioFunds