Drugie ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji PRESTO FIZ AN z dnia 19.01.2022 r. - AgioFunds