Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji FABROS CAPITAL FIZ AN w likwidacji z dnia 21.06.2019 r. - AgioFunds