Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji AD CAPITAL FIZ AN w likwidacji z dnia 26.07.2019 - AgioFunds