Dodatkowe Informacje dla Klienta AFI VIDRIO FUND FIZ AN - AgioFunds