Dodatkowe Informacje dla Klienta AFI VALUE SUBFUNDUSZ 1 FIZ - AgioFunds