Dodatkowe Informacje dla Klienta AFI Senseria Capital FIZ AN - AgioFunds