Dodatkowe Informacje dla Klienta AFI PERPETUM 10 FIZ AN - AgioFunds