Dodatkowe Informacje dla Klienta AFI MUNICYPALNY FIZ - AgioFunds