Dodatkowe Informacje dla Klienta AFI MEDICO NS FIZ - AgioFunds