Dodatkowe Informacje dla Klienta AFI GROS INVESTMENT FIZAN - AgioFunds