Dodatkowe Informacje dla Klienta AFI CAMPANULA CAPITAL FIZAN - AgioFunds