Dodatkowe Informacje dla Klienta AFI AQUARIUS CAPITAL FIZAN - AgioFunds