Dodatkowe Informacje dla Klienta AFI AD CAPITAL FIZ AN - AgioFunds