CERES NS FIZ – KOMUNIKAT O BŁĘDNEJ WYCENIE AKTYWÓW NETTO NA CI – 31.07.2020 r. - AgioFunds