CERES NS FIZ – KOMUNIKAT O BŁĘDNEJ WYCENIE AKTYWÓW NETTO NA CI – 30.04.2020 r. - AgioFunds