CERES NS FIZ - KOMUNIKAT O BŁĘDNEJ WYCENIE AKTYWÓW NETTO NA CI - 29.02.2020 r. - AgioFunds