Ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia emisji CI serii 003 SNIPER FIZ z dnia 13.10.2016 r. - AgioFunds