Ogłoszenie o zmianie statutu ARIONN FIZ z dnia 19.04.2020 r. - AgioFunds