2023 05 19 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Posiadaczy Certyfikatów OPUS NS FIZ na dzień 12.06.2023 - AgioFunds