2023 05 12 Komunikat dla Uczestników TOROX EKO FIZ AN - AgioFunds