2023 05 08 Ogłoszenie o zmianie Warunków Emisji certyfikatów serii 006 funduszu GRIT CAPITAL FIZ - AgioFunds