2023 02 27 Ogłoszenie o zmianie WE serii 004 funduszu Smart Money FIZ - AgioFunds