2022 12 30 Ogłoszenie o wykupie CI funduszu LC ASSET II NS FIZ z dnia 11.01.2023 - AgioFunds