2022 10 21 Ogłoszenie o częściowym umorzeniu CI Agio Wierzytelności Plus 2 NS FIZ w likwidacji z dnia 21.10.2022 r. - AgioFunds