2022 08 23 Ogłoszenie o zmianie statutu LC ASSET NS FIZ - AgioFunds