2022 07 29 Ogłoszenie o wykupie CI InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ z dnia 03.08.2022 r. - AgioFunds