2022 06 01 Sprostowanie ogłoszenia o wykupie CI SGB FIZ AN z dnia 24.05.2022 - AgioFunds