2022 04 29 Ogłoszenie o wykupie CI InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ z dnia 05.05.2022r. - AgioFunds