2022 04 27 Ogłoszenie o zmianie WE serii 004 funduszu Grit Capital FIZ - AgioFunds