2022 04 22 Ogłoszenie o częściowym umorzeniu CI Agio Wierzytelności Plus 2 NS FIZ w likwidacji z dnia 22.04.2022 r. - AgioFunds