2022 04 21 Ogłoszenie o częściowym umorzeniu CI Agio Wierzytelności Plus NS FIZ w likwidacji z dnia 21.04.2022 - AgioFunds