2022 07 20 Ogłoszenie o braku częściowego umorzenia CI Agio Wierzytelności Plus 2 NS FIZ w likwidacji - AgioFunds