Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów LC ASSET NS FIZ na dzień 26.04.2022 r. - AgioFunds