Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Hermes Capital FIZ na dzień 26.04.2022 r. - AgioFunds