Ogłoszenie zmianie statutu EuCO FIZ AN w likwidacji z dnia 31.01.2022 r. - AgioFunds