2022 01 28 Ogłoszenie o zmianie WE serii 003 funduszu Grit Capital FIZ - AgioFunds