2021 12 31 Ogłoszenie o wykupie CI SGB FIZ AN z dnia 20.01.2022 - AgioFunds