2021 12 30 Ogłoszenie o wykupie CI HERMES CAPITAL FIZ z dnia 18.01.2022 - AgioFunds