2021 12 16 Ogłoszenie o zmianie Statutu VALUE FIZ - AgioFunds