2021 12 16 Ogłoszenie o zmianie Statutu Hermes Capital FIZ - AgioFunds