2021 12 14 Ogłoszenie o zmianie Statutu GRIT CAPITAL FIZ - AgioFunds