2021 10 28 Ogłoszenie o częściowym umorzeniu CI i wypłacie środków z funduszu AGIO Wierzytelności PLUS 2 NS FIZ z dnia 28.10.2021 - AgioFunds