2021 10 25 Ogłoszenie o zmianie WE funduszu ALFA FIZ serii 041 - AgioFunds