Ogłoszenie o zmianie statutu VALUE FIZ z dnia 25.10.2021 r. - AgioFunds