2021 10 25 Ogłoszenie o wykupie ci Forsythia Capital FIZ AN z dnia 18.01.2022 - AgioFunds