2021 09 30 Ogłoszenie o wykupie CI HERMES CAPITAL FIZ z dnia 13.10.2021 - AgioFunds